Projekt przebudowy torowiska suwnic w nawie lejniczej w oddziale HSJ COGNOR S.A. Stalowa Wola

Ostatnio zrealizowaliśmy projekt przebudowy jezdni suwnic w hali produkcyjnej o długości około 220m. W zakres opracowania wchodziła inwentaryzacja wymiarowa konstrukcji (brak dokumentacji archiwalnej), analiza wytrzymałościowa, projekt wzmocnień lub wymiany belek torowisk 2 suwnic Q=85t pracujących w nawie lejniczej.

Projekt kanałów spalin z nowego pieca do wytopu stali jakościowych w HSJ COGNOR S.A.

Ostatnio zrealizowaliśmy kompleksowy projekt kanału odprowadzającego spaliny z nowego pieca obrotowego projektowanego w Hucie Stali Jakościowej COGNOR S.A. w Stalowej Woli. Konstrukcja kanału ze stali kwasoodpornej przystosowana jest do pracy w temperaturze ponad 600oC. W zakresie projektu zrealizowano kanał spalin wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentami. Układ wyposażony jest w obwód by-pass’owy, klapy sterujące i wentylator spalin.

Projekt adaptacji komina żelbetowego H=200m do zabudowy nowego przewodu z TWS w TAURON Wytwarzanie – Elektrownia ŁAZISKA

Aktualnie realizujemy kompleksowy projekt przebudowy komina żelbetowego H=200m w związku z modernizacją instalacji odsiarczania spalin w El. Łaziska. Zadanie polega na przystosowaniu konstrukcji stropów stalowych komina i trzonu żelbetowego do zabudowy dodatkowego przewodu spalin D=3,5m z laminatu TWS. Dodatkowo zakres opracowania uwzględnia technologię montażu nowego przewodu.