Projekt kanałów spalin z nowego pieca do wytopu stali jakościowych w HSJ COGNOR S.A.

Ostatnio zrealizowaliśmy kompleksowy projekt kanału odprowadzającego spaliny z nowego pieca obrotowego projektowanego w Hucie Stali Jakościowej COGNOR S.A. w Stalowej Woli. Konstrukcja kanału ze stali kwasoodpornej przystosowana jest do pracy w temperaturze ponad 600oC. W zakresie projektu zrealizowano kanał spalin wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentami. Układ wyposażony jest w obwód by-pass’owy, klapy sterujące i wentylator spalin.