Projekt przebudowy torowiska suwnic w nawie lejniczej w oddziale HSJ COGNOR S.A. Stalowa Wola

Ostatnio zrealizowaliśmy projekt przebudowy jezdni suwnic w hali produkcyjnej o długości około 220m. W zakres opracowania wchodziła inwentaryzacja wymiarowa konstrukcji (brak dokumentacji archiwalnej), analiza wytrzymałościowa, projekt wzmocnień lub wymiany belek torowisk 2 suwnic Q=85t pracujących w nawie lejniczej.